Thằng Xuất lắc đầu cười một cách khinh bỉ: I Hừ- Mối có thế mà chúng tai game trum ban ca

Thằng Xuất lắc đầu cười một cách khinh bỉ: I Hừ- Mối có thế mà chúng mày đã hoảng rổi thì còn làm ăn gì. Thôi được, lần sau sẽ nhảy dù ban đêm. Còn bây giờ tao chia chiến lợi phẩm. Tíển đây, cho mỗi thằng một ít, còn đâu giao cho thằng Mô giữ để tiêu chung. Còn vàng, cho thằng Báo cái nhẫn. Cho thằng Mô, thằng Thế mỗi đứa một chiếc vòng. Cuổì cùng còn sợi dây chuyền lột được của bà rnẹ đi tìm con, Tải trùm bắn cá Andoird Xuất đưa lên ngắm nghía một lục rồi ném vèo qua Tải trùm bắn cá Andoird .

chiếứ i’ñílg ho, trông như một thứ bùa yểm (ỉể trừ ma quỷ CÜ8 nlii/íifj; ilứ/1 itị ngưòì Mông và người Dao trên. Thằng Thế và thằng Bốo lổn lượt tny thử vào II] răng hổ và sợi dây chuyền trên cổ thằng Xuất, bĩnh luộn: I Đây. I Không tai game trum ban ca khéo còn là sợi nhôm cũnịỊ nôn, trị BÉto tai game trum ban ca bằng vàng được. Thằng Xuất dứt khoát: 1 Không nói nhiều. Chúng mày đã suy tôn tao lủ đại ca thì phải nghe tao nói, thưởng trưốc cho nó.

Vì nó còn bố già, phải nuôi dưỡng. Còn chúng mày, liệu chúng mày có phải nuôi ai không? Tao đây cũng thế. Nay mai, nếu nó lấy vỢ thì để nó tặng Tải game trùm bắn cá Java cho vợ Tải game trùm bắn cá Java nó.

Hoành nhét sợi dây chuyền vàng vào túi áo ngực, chắp tay nói: I Cảm ơn anh Xuất, cảm ơn anh em! Báo và Mô vẫn lải.

Tao căm ghét đàn bà, kể cả người đẻ ra tao. Đừng nói đến chuyện vợ con vối tao làm gì. Do tình hình an ninh trật tự thuộc địa bàn tiếp giáp ba tỉnh vùng Tây Bắc ngày càng phức tạp, nhất là khi đản. Chỉ huy đồn là Trung tá Bùi Quý, nííưõi trước đày ìà đại đội trưỏng một đại đội quán Giải phóng, ttíñg. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất mXỚc íhône nhất, Quý chuyển sang ngành công an.

© 2017 Hướng dẫn sử dụng Facebook. All rights reserved.