Nhân lực được cắt giảm, tài sản được bán đi và chi phí được hạn chế triệt để

Nhân lực được cắt giảm, tài sản được bán đi và chi phí được hạn chế triệt để. Doanh thu tăng chậm, nhưng lợi nhuận biên tăng vọt. Nhưng vẫn có một giới hạn về mức lợi nhuận mà các công ty dù hoạt động hiệu quả nhất và được quản lý tốt nhất có thể thu về từ một lượng doanh thu cố định. Và khi giảm thiểu được sự thiếu hiệu quả ở mức cao nhất, thì việc tiết kiệm được các khoản chi phí lớn ngày càng trở bình lọc nước gia đình nên khó khăn hơn.

Chúng ta có quyền nghi ngờ bất cứ công ty nào tăng trưởng lợi nhuận nhanh hơn đáng kể so với tăng trưởng doanh số, đặc biệt nếu hiện tượng này diễn ra trong vòng hơn 2 năm. Ví dụ, từ năm 1995 đến năm 2000, tỷ lệ tăng trưởng thu nhập hàng năm trên tỷ lệ tăng trưởng doanh thu là 67 đối với Cigna, 43 đối với Colgate-Palmolive, và 13 đối với Northrop-Grumma. Hãy tự hỏi xem, một công ty cần bao lâu để tăng lợi nhuận gấp máy lọc nước gia đình tốt nhất hiện nay 13 lần, 38 lần, 67 lần doanh số? Câu trả lời đó là không lâu. Nghiên cứu của tôi chỉ ra rằng nếu tỷ lệ gia tăng lợi nhuận của một công ty vượt quá tỷ lệ gia tăng doanh số 5 lần trong hơn 3 năm liên tục thì có đến 80% khả năng rằng công ty này sẽ phải đối mặt với một cuộc suy giảm lợi nhuận lớn trong vòng 3 năm sau đó. Đơn giản thế này: Việc gì cũng có giới hạn. 
máy lọc nước uống trực tiếp

© 2017 Hướng dẫn sử dụng Facebook. All rights reserved.