Facebook cập nhật tình trạng online

Chuyển đổi trang web (số liệu của pixel theo dõi): chuyển đổi trang web, thanh toán, đăng ký, khách hàng tiềm năng, lượt xem trang chính, thêm vào giỏ hàng hoặc các chuyển đổi khác trên trang web.
Hành động liên quan đến ứng dụng tai facebook tieng viet dành cho thiết bị di động: Cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động, khởi động ứng dụng, đăng ký ứng dụng, xem nội dung ứng dụng, tìm kiếm ứng dụng, xếp hạng ứng dụng, hoàn thành hướng dẫn sử dụng ứng dụng, thêm ứng dụng vào giỏ hàng

Facebook cập nhật tình trạng online

thêm ứng dụng vào danh sách mong muốn, thanh toán ứng dụng, chi tiết thanh toán ứng dụng, mua ứng dụng, đạt thành tích trong ứng dụng, mở khóa tính năng ứng dụng, chi tiêu tín dụng cho ứng dụng tai facebook mien phi và các hành động khác liên quan tới ứng dụng.
Một hành động được tính vào hiệu quả quảng cáo của bạn khi nó xảy ra:

Facebook cập nhật tình trạng online

Trong vòng 24 giờ kể từ khi quảng cáo tai facebook của bạn được phân phối. Trong vòng 28 ngày kể từ khi ai đó click vào quảng cáo của bạn. Bạn có thể xem các hành động được thực hiện trên quảng cáo của mình trong trình quản lý quảng cáo.
Tại sao số tiền tôi chi tiêu khác nhau trong Trình quản lý quảng cáo, giới hạn chi tiêu của tài khoản và lập hóa dơn?
Số tiền đã chi tiêu có thể khác nhau vì đó chỉ là con số ước tính trong Trình quản lý quảng cáo và giới hạn chi tiêu của tài khoản của bạn

© 2017 Hướng dẫn sử dụng Facebook. All rights reserved.